Staffan Kyrk

2010-05-31

Grön vårtbitare, nymf

Filed under: insekter — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 23:17

Gröna vårtbitare

Nu kan man hitta en hel del nymfer av gräshoppor och vårtbitare men det är först mot slutet av sommaren de hörs spela. Först ska de genomgå ett antal nymfstadier innan de är färdigbildade.

Powered by WordPress