Staffan Kyrk

2010-05-14

Stenmurkla

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:30

Stenmurkla vid vägkant

Stenmurklan växer lite överallt i skogarna den här årstiden, fast vägkanter och kraftledningsgator är kanske de säkraste växtplatserna. Där tycker jag att de kan få vara kvar då arten är en av de giftigaste i vår natur. Även om man kan förvälla och äta dem utan någon direkt verkan så vet man inte vilka konsvenser det kan få i ett längre perspektiv. Stenmurklans gift, gyromitrin, har bland annat visat sig vara cancerframkallande. Ingen matsvamp alltså, men under våren då det inte finns allt för mycket annan svamp ute är de ändå trevliga att få syn på och kanske fånga på bild.

Stenmurkla, Gyromitra esculenta

2010-04-22

Den sista snön?

Filed under: landskap — Tags: , , , , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 16:47

Skogsbäcken

De här bilderna är tagna förra veckan under en kvällspromenad längs en liten skogsbäck. Inne i den täta skogen hade inte all snö hunnit smälta bort men det har den nog gjort nu.

Fallet

Isflak

Efter ett tag kom jag fram till den plats där bäcken mynnade ut i en lite större å omgiven av delvis kraftigt översvämmad alsumpskog med tydliga spår av bäverns framfart.

Alstammar vid bäckens slut

Omkullfallen trädstam

Översvämmad alsumpskog med bäverspår

Då hade det hunnit mörkna och det var dags att gå tillbaka. På vägen fick jag se och höra både skogssnäppa och morkulla på nära håll. Skogssnäppan i sumpskogen och morkullan vid en liten skogsbilväg.

2010-04-20

Orange legeskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:26

Orange legeskål

Denna skålsvampsart får sin näring från ammoniak vilket brukar finnas i marken vid älg- och rådjurslegor. Den är kanske vanligast om våren då stora mängder av detta substrat samlats under vintern och bevarats av kylan. På dess hyfmatta kan man också hitta arten mörk legeskål.

Orange legeskål #2

Older Posts »

Powered by WordPress