Staffan Kyrk

2011-04-13

Fnösktickesporer och glansbaggar

Fnöskticka, Fomes fomentarius

Fnöskticka, Fomes fomentarius

Till skillnad från de flesta andra svampar släpper fnösktickan sina sporer på våren, det brukar man se som ett gråaktigt mjöl på hattens ovansida. Nu hittade jag en fnöskticka som precis påbörjat sporsläppningen, på bilden ovan syns en hel del av dessa sporer som har fastnat i spindeltråd.

Det var också intressant att studera den lilla glansbaggen Glischrochilus quadripunctatus som åt av sporerna. Som man kan se fastnade en hel del sporer på skalbaggen. Eftersom skalbaggen också tycker om björksav från skadade björkar så kanske det kan vara en bättre väg för sporerna till det rätta substratet än spridning med vinden.

Glischrochilus quadripunctatus

Glischrochilus quadripunctatus

2010-09-16

Luddticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:41
Luddticka

Luddticka

Vid gamla granars rötter kan man hitta denna ticka. Ovansidan och nedre delen av foten har en filtlik yta. Utseendet kan variera från ljust gulbrun till mörkt rödbrun beroende på om de är fuktiga eller torra. Fruktkropparna växer ihop med varandra på ett lite speciellt sätt.

Onnia tomentosa

Onnia tomentosa

2010-09-15

Brödticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 02:39
Brödticka

Brödticka

Trots att den till utseendet kan påminna om en fralla är den ingen bra matsvamp eftersom smaken är besk. Möjligen kan unga exemplar vara lite mildare. De växer i barrskog bland mossor och lavar.

Albatrellus confluens

Albatrellus confluens

Older Posts »

Powered by WordPress