Staffan Kyrk

2011-03-06

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Denna fröskinnbagge lever av tall och övervintrar på eller i närheten av sitt värdträd. Ett sätt att skilja den från den andra arten i släktet Gastrodes är det betydligt längre första antennsegmentet, men har man sett båda arterna på bild är förväxlingsrisken liten.

2010-09-09

Blomkålssvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 20:29
Blomkålssvamp

Blomkålssvamp

Nära basen av gamla tallar kan man hitta den här ganska stora svampen. Den är en parasit men inte särskilt aggresiv mot sitt värdträd så man kan hitta den på samma plats flera år. Som matsvamp är den riktigt bra om den inte hunnit bli allt för insektsangripen, exemplaret på bilden nedan var i mycket fint skick.

Sparassis crispa

Sparassis crispa

Powered by WordPress