Staffan Kyrk

2010-06-19

Vanlig myrlejonslända

Vanlig myrlejonslända

Vanlig myrlejonslända

I sandmarker brukar man se myrlejonens gropar, nergrävda väntar de på att myror eller andra mindre insekter ska gå i fällan.

Deras liv består också av en kort period som färdigbildad slända, då de parar sig och lägger ägg på nya platser. Sättet den flyger på är väldigt likt jungfrusländornas, det kan vara ett sätt att känna igen dem om man bara får en hastig skymt av sländan innan den flyger upp i något träd. Ser man den på närmre håll är den väldigt olik andra sländor med de stora klubblika antennerna.

Förutom den här finns det ytterligare två arter myrlejonsländor i Sverige.

Myrmeleon formicarius

Myrmeleon formicarius

2010-04-13

Grön sandjägare

Filed under: skalbaggar — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:26
Grön sandjägare

Grön sandjägare

Några nytagna bilder på denna skalbaggsart som tillhör familjen jordlöpare. De brukar finnas på torra ytor där det gärna får finnas lite sand. Som namnet antyder jagar de andra insekter, något som jag fick se nu när jag var ute. Då satt en av sandjägarna och tuggade på någon sorts bi som den hade fångat.

Cicindela campestris

Cicindela campestris

Grön sandjägare i flykt

Grön sandjägare i flykt

2010-04-06

Bibagge

Filed under: skalbaggar — Tags: , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 18:02
Bibagge

Bibagge

Idag hade jag turen att få syn på några exemplar av bibagge när jag var ute i närheten av grustaget vid Älta. De kan vara lite svåra att få syn på eftersom de bara lever som färdigbildad skalbagge en mycket kort period i samband med snösmältningen. Då kan grusgropar eller sandslänter vara bra ställen att leta på eftersom vårsidenbiet trivs där och bibaggelarverna sedan lever i dess kolonier.

Apalus bimaculatus

Apalus bimaculatus

Powered by WordPress