Staffan Kyrk

2010-05-09

Röd skogssnigel

Filed under: mollusker — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:03
Röd skogssnigel

Röd skogssnigel

Den röda skogssnigeln trivs i lövskog och kan hittas på en del platser där den antingen introducerats avsiktligt eller följt med trädgårdsväxter importerade från centraleuropa.

Powered by WordPress