Staffan Kyrk

2011-03-06

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Denna fröskinnbagge lever av tall och övervintrar på eller i närheten av sitt värdträd. Ett sätt att skilja den från den andra arten i släktet Gastrodes är det betydligt längre första antennsegmentet, men har man sett båda arterna på bild är förväxlingsrisken liten.

2011-01-19

Liten kardinalbagge, larv

Liten kardinalbagge, larv

Liten kardinalbagge, larv

Liten kardinalbagge (Schizotus pectinicornis) är en av alla insekter som tillbringar vintern i larvstadium. Under trädens bark lever de skyddat om de inte har oturen att bli vinterföda åt någon hackspett.

2011-01-18

Getingdrottning i dvala

Getingdrottning i dvala

Getingdrottning i dvala

Hos de sociala getingarna är det bara drottningarna som överlever vintern. I något skyddat utrymme kryper de in och går i dvala. När vintern är slut och det börjar bli varmare lämnar de sin övervintringsplats för att grunda nya getingsamhällen.

En getingdrottnings övervintringsplats

En getingdrottnings övervintringsplats

Older Posts »

Powered by WordPress