Staffan Kyrk

2011-04-10

Krälande vårtecken

Snok, Natrix natrix

Snok, Natrix natrix

Alla grod- och kräldjur som vaknar upp ur sin dvala är ett riktigt tecken på att våren är här! Idag hittade jag en snok i fjolårsgräset inte långt ifrån ett stort stenröse där den kanske har övervintrat. För ett par dagar sedan såg jag en mindre vattensalamander på väg till sin lekplats.

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

2010-09-10

Skogsödla

Filed under: grod- och kräldjur — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:36
Skogsödla

Skogsödla

Vi har inte så många ödlearter i Sverige vilket är lite synd, då är det tur att den här arten är vanlig och finns i hela landet. De kan hålla till i solexponerade murkna stubbar där det är varmt samtidigt som det finns gott om insekter att jaga i närheten.

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara

Powered by WordPress