Staffan Kyrk

2011-04-10

Krälande vårtecken

Snok, Natrix natrix

Snok, Natrix natrix

Alla grod- och kräldjur som vaknar upp ur sin dvala är ett riktigt tecken på att våren är här! Idag hittade jag en snok i fjolårsgräset inte långt ifrån ett stort stenröse där den kanske har övervintrat. För ett par dagar sedan såg jag en mindre vattensalamander på väg till sin lekplats.

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

2010-04-13

Huggorm och snok

Filed under: grod- och kräldjur — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:59
Huggorm

Huggorm

Bara drygt någon meter från varandra låg de och solade. Huggormen kröp snabbt undan under en sten medan snoken låg kvar tills jag lämnade platsen. Under hela förra året fick jag bara se en enda huggorm, förhoppningsvis blir det betydligt fler detta år.

Snok

Snok

Powered by WordPress