Staffan Kyrk

2010-08-22

Lönntjärfläck

Filed under: svamp,växter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:51
Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum

Den här svampen angriper lönnens blad. När de sedan faller till marken följer svampen med och lever vidare, på våren sprids sporerna och så fortsätter det…

Om luften inte är tillräckligt ren så påverkas denna livscykel och fläckarna minskar, så stor förekomst av fläckar är ett tecken på god luftkvalitet! Däremot måste inte luften vara förorenad för att fläckarna ska bli färre, det kan också bero på att löven samlas in och transporteras bort vilket ofta sker i parker.

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck

Lönntjärfläck

Powered by WordPress