Staffan Kyrk

2010-08-24

Eldsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:39
Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Nu i slutet av augusti har toppen på fjärilsäsongen passerat men det finns en del arter som flyger sent, eldsnabbvingen är en av dem. Bilden är tagen för ett par veckor sedan men de kan ses en bit in i september.

2010-05-20

Grönsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:18

Grönsnabbvinge

Denna juvelvinge hör till de tidigast flygande dagfjärilarna bortsett de som övervintrat färdigbildade. Det brukar finnas gott om dem på varma platser med blåbärsris i närheten då det är en av dess värdväxter.

Grönsnabbvingar

Powered by WordPress