Staffan Kyrk

2010-04-29

Id

Filed under: fiskar — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 13:08

Id

Fick syn på några av dessa karpfiskar som lekte för fullt i en liten bäck. De såg ut som jättemörtar och de största hade nog vikter om flera kilo.

Simmande id

Id under vattenytan

Idbild

Idbäcken

Powered by WordPress