Staffan Kyrk

2010-04-23

Grävlingspår

Filed under: däggdjur,spår — Tags: , — Staffan Kyrk @ 11:53
Grävlingspår

Grävlingspår

I en lerig åkant hittade jag några fint bevarade spårstämplar som ser ut att tillhöra grävling.

Powered by WordPress