Staffan Kyrk

2011-03-05

Grankottskinnbagge

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:46
Gastrodes abietum

Gastrodes abietum

Grankottskinnbaggen hittar man på eller i närheten av granar. Släktet Gastrodes som den tillhör innehåller bara två arter, därmed är den lätt att känna igen. Den andra arten lever på tall.

2010-09-16

Luddticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:41
Luddticka

Luddticka

Vid gamla granars rötter kan man hitta denna ticka. Ovansidan och nedre delen av foten har en filtlik yta. Utseendet kan variera från ljust gulbrun till mörkt rödbrun beroende på om de är fuktiga eller torra. Fruktkropparna växer ihop med varandra på ett lite speciellt sätt.

Onnia tomentosa

Onnia tomentosa

2010-09-11

Bitterticka

Bitterticka

Bitterticka

Bittertickan har ett ganska anonymt utseende, små vita tickor som växer på död ved av gran. En tydlig karaktär är smaken, tuggar man på en liten bit av svampen så får man snart sin misstanke bekräftad.

Bitterticka (Oligoporus stipticus)

Bitterticka (Oligoporus stipticus)

Older Posts »

Powered by WordPress