Staffan Kyrk

2011-03-06

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Denna fröskinnbagge lever av tall och övervintrar på eller i närheten av sitt värdträd. Ett sätt att skilja den från den andra arten i släktet Gastrodes är det betydligt längre första antennsegmentet, men har man sett båda arterna på bild är förväxlingsrisken liten.

2011-03-05

Grankottskinnbagge

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:46
Gastrodes abietum

Gastrodes abietum

Grankottskinnbaggen hittar man på eller i närheten av granar. Släktet Gastrodes som den tillhör innehåller bara två arter, därmed är den lätt att känna igen. Den andra arten lever på tall.

Powered by WordPress