Staffan Kyrk

2011-01-16

Allmän plattmal


Allmän plattmal

Allmän plattmal

Detta är en av ett antal övervintrande insektsarter som redan är färdigbildade och sitter och väntar på att det ska bli varmare ute. För att klara kylan och att undgå upptäckt krävs en passande övervintringsplats. Fjärilen på bilden ovan hade valt en gammal träskiva som ser ut att matcha vingarnas teckning.

Agonopterix heracliana

Agonopterix heracliana

2010-08-24

Eldsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:39
Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Nu i slutet av augusti har toppen på fjärilsäsongen passerat men det finns en del arter som flyger sent, eldsnabbvingen är en av dem. Bilden är tagen för ett par veckor sedan men de kan ses en bit in i september.

2010-06-07

Svartfläckig glanssmygare

Svartfläckig glanssmygare

Toppen av den här fjärilens flygtid är nu i juni men det är möjligt att få syn på den från slutet av maj till mitten av juli. Dagtid är de ofta väldigt aktiva i sitt födosökande.

Carterocephalus silvicola

Older Posts »

Powered by WordPress