Staffan Kyrk

2010-08-24

Eldsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:39
Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Nu i slutet av augusti har toppen på fjärilsäsongen passerat men det finns en del arter som flyger sent, eldsnabbvingen är en av dem. Bilden är tagen för ett par veckor sedan men de kan ses en bit in i september.

2010-06-07

Svartfläckig glanssmygare

Svartfläckig glanssmygare

Toppen av den här fjärilens flygtid är nu i juni men det är möjligt att få syn på den från slutet av maj till mitten av juli. Dagtid är de ofta väldigt aktiva i sitt födosökande.

Carterocephalus silvicola

2010-06-04

Nässelfjärilslarver

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:17

Nässelfjärilslarver

Nu var det ett tag sedan jag såg en nässelfjäril, men larver finns det gott om ute. Någon gång i juli kommer dessa ha hunnit utvecklas till en ny generation fjärilar.

Nässelfjärilslarv

Older Posts »

Powered by WordPress