Staffan Kyrk

2010-06-13

Hornstrit

Filed under: insekter — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 01:01

Hornstrit

De här stritarna hittar man oftast på grenar av något lövträd, men på bilden ovan satt de på en lupin.

Powered by WordPress