Staffan Kyrk

2010-09-19

Brunkrös

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:38
Brunkrös (Tremella foliacea)

Brunkrös (Tremella foliacea)

Den här gelesvampen kan vara ganska snabb att växa upp när det har regnat, vanligast på ved av lövträd men även barrträd.

Powered by WordPress