Staffan Kyrk

2010-04-22

Den sista snön?

Filed under: landskap — Tags: , , , , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 16:47

Skogsbäcken

De här bilderna är tagna förra veckan under en kvällspromenad längs en liten skogsbäck. Inne i den täta skogen hade inte all snö hunnit smälta bort men det har den nog gjort nu.

Fallet

Isflak

Efter ett tag kom jag fram till den plats där bäcken mynnade ut i en lite större å omgiven av delvis kraftigt översvämmad alsumpskog med tydliga spår av bäverns framfart.

Alstammar vid bäckens slut

Omkullfallen trädstam

Översvämmad alsumpskog med bäverspår

Då hade det hunnit mörkna och det var dags att gå tillbaka. På vägen fick jag se och höra både skogssnäppa och morkulla på nära håll. Skogssnäppan i sumpskogen och morkullan vid en liten skogsbilväg.

2010-04-17

Scharlakansröd vårskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 19:49

Scharlakansröd vårskål

Namnet scharlakansröd vårskål används om flera arter. Bilden föreställer Sarcoscypha austriaca, den variant som hittas växande på död alved. Jag har oftast hittat dem i alsumpskogar, men detta exemplar fanns i ett litet fuktstråk med några alar i en vanlig blandskog.

S. austriaca

2010-01-17

2010-01-16: Ål och oljeutsläpp

Filed under: fåglar,fiskar — Tags: , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:52

gråtrut och utsträckt ål

Var ute och kollade fåglar igen vid Skanssundet, Mörkö och Södertälje. Vid Maren höll en gråtrut på att tugga i sig en ål, inte varje dag man ser det. Ålen ser ut att vara en hona med en längd på ca. 75 cm.

gråtrut och ål

När jag ändå var där passade jag på att besöka Torpaviksdiket igen där man om man har tur kan få syn på kungsfiskare vilket jag gjorde när den hastigt flög förbi. Fick också syn på en oljehinna i diket inte långt ifrån platsen där den hämtar sin mat. Får hoppas att oljan inte blir något problem för kungsfiskaren och att det bara är en tillfälligt förorening.

olja vid torpaviksdiket

Powered by WordPress