Staffan Kyrk

2010-06-09

Sävsångare

Filed under: fåglar — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 23:36
Sävsångare

Sävsångare

Den här sångaren kan man få syn på i vassruggar och videsnår, fast ofta hör man bara den variationsrika sången.

Acrocephalus schoenebanus

Acrocephalus schoenebanus

Powered by WordPress