Staffan Kyrk

2010-08-22

Lönntjärfläck

Filed under: svamp,växter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:51
Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum

Den här svampen angriper lönnens blad. När de sedan faller till marken följer svampen med och lever vidare, på våren sprids sporerna och så fortsätter det…

Om luften inte är tillräckligt ren så påverkas denna livscykel och fläckarna minskar, så stor förekomst av fläckar är ett tecken på god luftkvalitet! Däremot måste inte luften vara förorenad för att fläckarna ska bli färre, det kan också bero på att löven samlas in och transporteras bort vilket ofta sker i parker.

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck

Lönntjärfläck

2010-08-17

Aspärta

Filed under: insekter,växter — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:15
Aspärta

Aspärta

De här gallbildningarna orsakas av gallmyggan Harmandia tremulae. I dem lever myggans små orangefärgade larver.

2010-06-11

Tjärblomster

Filed under: växter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:54
Tjärblomster

Tjärblomster

Denna art heter som den gör eftersom stjälken är klibbig, som tjära. Den växer gärna på berghällar där det är soligt och varmt.

Older Posts »

Powered by WordPress