Staffan Kyrk

2011-04-25

Coreus marginatus

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , — Staffan Kyrk @ 06:28
Coreus marginatus, parning

Coreus marginatus, parning

Skinnbaggen Coreus marginatus kan man hitta sittande på diverse buskar och träd så här på våren, men som larv lever den på skräppor och liknande växter.

Coreus marginatus

Coreus marginatus

2011-04-18

Harrisbärfis

Filed under: skinnbaggar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:04
Harrisbärfis, Piezodorus lituratus

Harrisbärfis, Piezodorus lituratus

Nu börjar det bli gott om bärfisar och andra skinnbaggar ute. Harrisbärfisen är en rödlistad art som kan förväxlas med grön bärfis om man inte är uppmärksam, åtminstone den här tiden av året då de är grönt färgade.

2011-03-06

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Gastrodes grossipes

Denna fröskinnbagge lever av tall och övervintrar på eller i närheten av sitt värdträd. Ett sätt att skilja den från den andra arten i släktet Gastrodes är det betydligt längre första antennsegmentet, men har man sett båda arterna på bild är förväxlingsrisken liten.

Older Posts »

Powered by WordPress