Staffan Kyrk

2011-04-24

Skäckspinnare

Filed under: nattfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:31
.Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona.

Skäckspinnaren är en fjärilsart som börjat flyga nu i april. Hittade två exemplar hängande i björkar. För att skilja hane och hona kollar man enklast på antennerna, de hos hanen är betydligt  bredare än hos honan.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

2011-01-21

Rostvinge


Rostvingelarv krypande på snön

Rostvingelarv krypande på snön

Larven av arten rostvinge på bilden ovan kröp omkring på snön en januaridag med plusgrader. Det är inte många insekter som är aktiva på vintern men de som är det kontrasterar väl mot snön. Hittade en sommarbild på en rostvinge som imago:

Rostvinge, juni 2010

Rostvinge, juni 2010

2011-01-16

Allmän plattmal


Allmän plattmal

Allmän plattmal

Detta är en av ett antal övervintrande insektsarter som redan är färdigbildade och sitter och väntar på att det ska bli varmare ute. För att klara kylan och att undgå upptäckt krävs en passande övervintringsplats. Fjärilen på bilden ovan hade valt en gammal träskiva som ser ut att matcha vingarnas teckning.

Agonopterix heracliana

Agonopterix heracliana

Older Posts »

Powered by WordPress