Staffan Kyrk

2010-04-29

Id

Filed under: fiskar — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 13:08

Id

Fick syn på några av dessa karpfiskar som lekte för fullt i en liten bäck. De såg ut som jättemörtar och de största hade nog vikter om flera kilo.

Simmande id

Id under vattenytan

Idbild

Idbäcken

2010-01-17

2010-01-16: Ål och oljeutsläpp

Filed under: fåglar,fiskar — Tags: , , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:52

gråtrut och utsträckt ål

Var ute och kollade fåglar igen vid Skanssundet, Mörkö och Södertälje. Vid Maren höll en gråtrut på att tugga i sig en ål, inte varje dag man ser det. Ålen ser ut att vara en hona med en längd på ca. 75 cm.

gråtrut och ål

När jag ändå var där passade jag på att besöka Torpaviksdiket igen där man om man har tur kan få syn på kungsfiskare vilket jag gjorde när den hastigt flög förbi. Fick också syn på en oljehinna i diket inte långt ifrån platsen där den hämtar sin mat. Får hoppas att oljan inte blir något problem för kungsfiskaren och att det bara är en tillfälligt förorening.

olja vid torpaviksdiket

Powered by WordPress