Staffan Kyrk

2011-04-24

Skäckspinnare

Filed under: nattfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:31
.Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hona.

Skäckspinnaren är en fjärilsart som börjat flyga nu i april. Hittade två exemplar hängande i björkar. För att skilja hane och hona kollar man enklast på antennerna, de hos hanen är betydligt  bredare än hos honan.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

Skäckspinnare, Endromis versicolora. Hane.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress