Staffan Kyrk

2011-04-10

Krälande vårtecken

Snok, Natrix natrix

Snok, Natrix natrix

Alla grod- och kräldjur som vaknar upp ur sin dvala är ett riktigt tecken på att våren är här! Idag hittade jag en snok i fjolårsgräset inte långt ifrån ett stort stenröse där den kanske har övervintrat. För ett par dagar sedan såg jag en mindre vattensalamander på väg till sin lekplats.

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

Mindre vattensalamander, Lissotriton vulgaris

2 Comments »

  1. beautiful snake foto. is it yours or did you find it outside?

    Comment by dagmar herms — 2012-06-24 @ 15:27

  2. It was outside near a hibernation site. Early in spring they move slow which gives good opportunities to take pictures.

    Comment by Staffan Kyrk — 2012-09-21 @ 05:03

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress