Staffan Kyrk

2011-02-11

Förnaklokrypare

Förnaklokrypare, Neobisium carcinoides

Förnaklokrypare, Neobisium carcinoides

Som namnet antyder håller den här arten till i förnan i barr eller lövskogar, fast den på bilden satt under en sten och väntade på att det ska bli varmare ute. Klokryparna blir inte särskilt stora och den hade nog bara en kroppslängd om ungefär 2 mm, eftersom de livnär sig på kvalster och annat smått behöver de inte vara större än så.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress