Staffan Kyrk

2011-01-18

Getingdrottning i dvala

Getingdrottning i dvala

Getingdrottning i dvala

Hos de sociala getingarna är det bara drottningarna som överlever vintern. I något skyddat utrymme kryper de in och går i dvala. När vintern är slut och det börjar bli varmare lämnar de sin övervintringsplats för att grunda nya getingsamhällen.

En getingdrottnings övervintringsplats

En getingdrottnings övervintringsplats

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress