Staffan Kyrk

2011-01-16

Allmän plattmal


Allmän plattmal

Allmän plattmal

Detta är en av ett antal övervintrande insektsarter som redan är färdigbildade och sitter och väntar på att det ska bli varmare ute. För att klara kylan och att undgå upptäckt krävs en passande övervintringsplats. Fjärilen på bilden ovan hade valt en gammal träskiva som ser ut att matcha vingarnas teckning.

Agonopterix heracliana

Agonopterix heracliana

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress