Staffan Kyrk

2010-09-15

Örtaggsvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 21:33
Örtaggsvamp (Auriscalpium vulgare)

Örtaggsvamp (Auriscalpium vulgare)

På gran- och tallkottar växer örtaggsvampen. Det kan ta ett tag att bryta ner  dessa substrat så kottarna kan ha hunnit täckas av jord och annat. Då kan fruktkropparna av svampen vara det enda som syns.

Örtaggsvamp, ovansida

Örtaggsvamp, ovansida

Örtaggsvamp, taggig undersida

Örtaggsvamp, taggig undersida

Brödticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 02:39
Brödticka

Brödticka

Trots att den till utseendet kan påminna om en fralla är den ingen bra matsvamp eftersom smaken är besk. Möjligen kan unga exemplar vara lite mildare. De växer i barrskog bland mossor och lavar.

Albatrellus confluens

Albatrellus confluens

2010-09-14

Svart trumpetsvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:32
Svart trumpetsvamp

Svart trumpetsvamp

Svart trumpet är helt klart en av de bättre matsvamparna, dessutom går den bra att torka vilket är smidigt. Förra året hittade jag bara ett fåtal men det här året ser ut att bli betydligt bättre. Oftast växer de ihop med ek och hassel men ett fåtal gånger har jag hittat dem i barrskog.

Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress