Staffan Kyrk

2010-09-19

Brunkrös

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:38
Brunkrös (Tremella foliacea)

Brunkrös (Tremella foliacea)

Den här gelesvampen kan vara ganska snabb att växa upp när det har regnat, vanligast på ved av lövträd men även barrträd.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress