Staffan Kyrk

2010-09-15

Örtaggsvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 21:33
Örtaggsvamp (Auriscalpium vulgare)

Örtaggsvamp (Auriscalpium vulgare)

På gran- och tallkottar växer örtaggsvampen. Det kan ta ett tag att bryta ner  dessa substrat så kottarna kan ha hunnit täckas av jord och annat. Då kan fruktkropparna av svampen vara det enda som syns.

Örtaggsvamp, ovansida

Örtaggsvamp, ovansida

Örtaggsvamp, taggig undersida

Örtaggsvamp, taggig undersida

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress