Staffan Kyrk

2010-09-15

Brödticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 02:39
Brödticka

Brödticka

Trots att den till utseendet kan påminna om en fralla är den ingen bra matsvamp eftersom smaken är besk. Möjligen kan unga exemplar vara lite mildare. De växer i barrskog bland mossor och lavar.

Albatrellus confluens

Albatrellus confluens

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress