Staffan Kyrk

2010-09-14

Svart trumpetsvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 17:32
Svart trumpetsvamp

Svart trumpetsvamp

Svart trumpet är helt klart en av de bättre matsvamparna, dessutom går den bra att torka vilket är smidigt. Förra året hittade jag bara ett fåtal men det här året ser ut att bli betydligt bättre. Oftast växer de ihop med ek och hassel men ett fåtal gånger har jag hittat dem i barrskog.

Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides

2 Comments »

  1. Jag har aldrig lyckats hitta denna fina matsvamp och därför inte smakat på den heller. Men när jag läser din text så förstår jag nog varför. Jag rör mig i fel sorts skog :)

    mvh // JOhannes

    Comment by Johannes Glännman — 2010-09-15 @ 11:56

  2. Man kan nog hitta den i andra typer av skogar också men kanske inte i tallskogen eller ute på myren. De är inte helt lätta att upptäcka på håll, brukar se dem först när jag nästan trampar på dem. //Staffan

    Comment by Staffan Kyrk — 2010-09-16 @ 14:01

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress