Staffan Kyrk

2010-09-13

Sidenticka

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 00:07
Sidenticka

Sidenticka

Den här tickan kan variera en hel del i färg men kan kännas igen på zoneringen och hur de brukar sitta tätt grupperade på halvruttna stockar och stubbar av diverse lövträd. Fruktkropparna är ettåriga och bildas främst under hösten men de sitter kvar och kan ses hela året.

Trametes versicolor

Trametes versicolor

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress