Staffan Kyrk

2010-09-12

Citronskål

Filed under: svamp — Tags: , , , , , , , — Staffan Kyrk @ 21:44
Citronskål (Bisporella citrina)

Citronskål (Bisporella citrina)

De här dekorativa små skålsvamparna gillar att växa på murken lövved, i det här fallet en omkullblåst aspstam.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress