Staffan Kyrk

2010-09-10

Dofttaggsvamp

Dofttaggsvamp

Dofttaggsvamp

Den här korktaggsvampen kan man känna igen på den parfymartade doften. Snittar man den så är köttet avtagande blåaktigt från foten och uppåt, dessutom är det zonerat. Bildar mykorrhiza med gran.

Hydnellum suaveolens

Hydnellum suaveolens


No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress