Staffan Kyrk

2010-09-09

Blomkålssvamp

Filed under: svamp — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 20:29
Blomkålssvamp

Blomkålssvamp

Nära basen av gamla tallar kan man hitta den här ganska stora svampen. Den är en parasit men inte särskilt aggresiv mot sitt värdträd så man kan hitta den på samma plats flera år. Som matsvamp är den riktigt bra om den inte hunnit bli allt för insektsangripen, exemplaret på bilden nedan var i mycket fint skick.

Sparassis crispa

Sparassis crispa

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress