Staffan Kyrk

2010-09-04

Poppelblekmaskspinnare, larv

Filed under: nattfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 23:15
Poppelblekmaskspinnare, Tethea or

Poppelblekmaskspinnare, Tethea or

Fjärilarna av den här arten har nog slutat flyga nu, men larverna kryper fortfarande runt och tuggar asplöv tills det är dags att förpuppa sig. De flyger igen i mitten av maj nästa år.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress