Staffan Kyrk

2010-08-24

Eldsnabbvinge

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:39
Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Eldsnabbvinge (Thecla betulae)

Nu i slutet av augusti har toppen på fjärilsäsongen passerat men det finns en del arter som flyger sent, eldsnabbvingen är en av dem. Bilden är tagen för ett par veckor sedan men de kan ses en bit in i september.

2010-08-22

Lönntjärfläck

Filed under: svamp,växter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 22:51
Rhytisma acerinum

Rhytisma acerinum

Den här svampen angriper lönnens blad. När de sedan faller till marken följer svampen med och lever vidare, på våren sprids sporerna och så fortsätter det…

Om luften inte är tillräckligt ren så påverkas denna livscykel och fläckarna minskar, så stor förekomst av fläckar är ett tecken på god luftkvalitet! Däremot måste inte luften vara förorenad för att fläckarna ska bli färre, det kan också bero på att löven samlas in och transporteras bort vilket ofta sker i parker.

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck, Rhytisma acerinum

Lönntjärfläck

Lönntjärfläck

2010-08-20

Större kärrspindel

Filed under: spindeldjur — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 00:25
Större kärrspindel

Större kärrspindel

Kärrspindlarna kan bli riktigt stora, större än en handflata om man räknar med benen. De tillhör familjen vårdnätspindlar vilka spinner nät för att skydda sin avkomma. När de ska fånga sina byten behövs inga nät, de använder vattenytan på ungefär samma sätt.

Arten större kärrspindel saknar de ljusa linjer på kroppen som man brukar se hos den vanliga kärrspindeln.

Större kärrspindel, spindelungar

Större kärrspindel, spindelungar

Older Posts »

Powered by WordPress