Staffan Kyrk

2010-07-28

Bombylius minor

Filed under: insekter — Staffan Kyrk @ 21:46

Bombylius minor

Den här arten skiljs från de andra bombylius-arterna genom att vingarna saknar mörk teckning. Vet inte om den fått något svenskt namn, men “liten svävfluga” skulle kanske passa bra.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress