Staffan Kyrk

2010-06-10

Gråbandad getingbock

Gråbandad getingbock

Gråbandad getingbock

På gamla aspar kan man hitta den här långhorningen. Den föredrar de delar av träden som befinner sig i ett tidigt stadium av förfall, dessutom ska de helst vara solexponerade.

Xylotrechus rusticus

Xylotrechus rusticus

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress