Staffan Kyrk

2010-06-09

Videbock

Filed under: skalbaggar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 21:10
Videbock

Videbock

Denna långhorning lever på olika salix-arter, både som larv och färdigbildad skalbagge. De blir ganska stora och har kraftiga ben och antenner, exemplaret på bilden hade en längd om ca. 28 mm.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress