Staffan Kyrk

2010-06-07

Svartfläckig glanssmygare

Svartfläckig glanssmygare

Toppen av den här fjärilens flygtid är nu i juni men det är möjligt att få syn på den från slutet av maj till mitten av juli. Dagtid är de ofta väldigt aktiva i sitt födosökande.

Carterocephalus silvicola

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress