Staffan Kyrk

2010-06-04

Nässelfjärilslarver

Filed under: dagfjärilar — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 01:17

Nässelfjärilslarver

Nu var det ett tag sedan jag såg en nässelfjäril, men larver finns det gott om ute. Någon gång i juli kommer dessa ha hunnit utvecklas till en ny generation fjärilar.

Nässelfjärilslarv

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress