Staffan Kyrk

2010-06-03

Sankt Pers nycklar

Filed under: växter — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 01:36
Sankt Pers nycklar

Sankt Pers nycklar

På ungefär samma lokaler som Adam och Eva brukar man kunna hitta denna art som också är en tidigt blommande orkidé.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress