Staffan Kyrk

2010-06-02

Guldljusmott

Filed under: nattfjärilar — Tags: , , , , — Staffan Kyrk @ 10:16

Guldljusmott

Den här arten är mest aktiv på dagarna trots att den är en nattfjäril.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress