Staffan Kyrk

2010-05-28

Sjösandslända

Filed under: insekter — Tags: , , , , , — Staffan Kyrk @ 21:30

Sjösandslända

Sjösandsländan är en av våra största dagsländearter, nu kan man se dem flygande och sittande i vegetationen nära de stilla vatten där de lever i som nymf.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress