Staffan Kyrk

2010-05-23

Fetörtsblåvinge

Fetörtsblåvinge

Fetörtsblåvingen är en art som minskat i antal de senaste åren och finns med på rödlistan (2010) som starkt hotad. Därför passade jag på att åka och kolla på den nu, ifall den skulle bli ännu ovanligare i framtiden. Fick se ganska många exemplar av fjärilen och tog en hel del bilder.

Fetörtsblåvingens värdväxt, kärleksört

Fetörtsblåvingeägg på blad av kärleksört

Fetörtsblåvinge, ovansida

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress